ENFIA 2022: Tot ce trebuie să fii atent în declarațiile din acest an

ENFIA 2022

Surprize neplăcute au fost rezervate multor contribuabili ai lichidării ENFIA , întrucât din cauza erorilor din formularul E9 li s-a confirmat că au un impozit mai mare decât se așteptau.

Declarația ENFIA poate reflecta exact ceea ce fiecare contribuabil a declarat în E9 pentru bunurile sale imobiliare, totuși orice erori pe care le găsește pot fi corectate prin depunerea unei declarații de modificare E9, care va avea ca rezultat o nouă declarație ENFIA corectată.

În această fază, acei contribuabili care constată erori sau omisiuni în lichidarea ENFIA vor avea posibilitatea în zilele următoare să le corecteze pentru a reduce impozitul cu o nouă lichidare care va urma.
Contabilii îi sfătuiesc pe toți cei care au primit extrase de cont să arunce o privire la E9 și să-și „verifice” activele . O inspecție a „Registrului proprietății” poate scoate la iveală erori în metru pătrat, procentul de proprietate, etajul apartamentului sau alimentarea cu energie electrică. O mică corecție în E9 se poate dovedi a fi semnificativă și reduce contul ENFIA.

Este necesară o atenție sporită la următoarele puncte:

Clădiri neterminate: Verificați dacă ați declarat în E9 ca neterminată proprietatea pe care o dețineți. Clădirile neterminate sunt impozitate cu o reducere de 60%.

Etaj: În cazul nefinalizării numărului etajului sau completării etajului unei proprietăți ca acoperiș, pentru calculul impozitului se ia cea mai mare cotă corespunzătoare etajului 6.

Depozite – parcare: Verificați piețele pe care le-ați declarat. Zone auxiliare, precum depozite, parcări subterane etc. sunt impozitate cu o reducere de 90%.

Drepturi reale: Verificați dacă v-ați declarat corect drepturile reale (proprietate totală sau parțială, uzufruct). În caz de neindicare sau indicare incorectă a unui fel de drept real, imobilul se consideră a aparține dreptului de proprietate deplin al contribuabilului, dacă anul nașterii uzufructuarului pentru dreptul specific este gol.

Procent de coproprietate: Dacă a fost declarată o eroare în E9, lichidarea ENFIA va fi umflată. In cazul neindicarii la calculul impozitului se obtine un procent de coproprietate 100%.

OAED: Urmează un nou program pentru șomerii cu vârsta între 30 și 49 de ani – Cine sunt beneficiarii?