Статистиката на Евростат показва че гърците работят най много часове в ЕС

Евростат разкрива, че гърците оглавяват списъка по брой отработени часове в Европейския съюз със средно 41 часа работа на седмица, според данни, публикувани наскоро на 20 септември.

За сравнение, средната европейска продължителност на седмичното работно време на хората на възраст 20-64 години е 37,5 часа, според информация от 2022 г. Въпреки това е важно да се подчертаят забележителните несъответствия между държавите-членки на Европейския съюз.

Така най-високите стойности на отработените часове на седмица извън Гърция са отчетени в Полша (40,4 часа), Румъния и България (и двете с 40,2 часа).

За разлика от тях, страните с най-ниски стойности за седмично работно време са Холандия (33,2 часа), Германия (35,3 часа) и Дания (35,4 часа).

Share the news with your friends