OPEKA Авансово плащане за 18 обезщетения преди официалната дата

Организацията за икономическа и социална защита на гражданите (ОПЕКА) ще изплаща 18 вида обезщетения в края на септември. Официалната дата за плащане е петък, 29 септември 2023 г., което съвпада с последния работен ден на септември.

Бенефициентите обаче ще могат да получат достъп до парите си по-рано от планираната дата. По-конкретно в четвъртък, 28 септември 2023 г., който е работен ден, и в следобедните часове парите ще бъдат налични на банкоматите на банките.

Това авансово плащане покрива следните видове обезщетения:

Четвърта вноска от детски надбавки (A21)

Помощ за жилище

Гарантиран минимален доход

Хомогенна надбавка

Обезщетение за неосигурени възрастни хора (съгласно Закон 1296/1982)

Помощ за социална солидарност за възрастни хора

Социална помощ за солидарност за гръцкото малцинство в Албания

Разходи за погребение

Помощ при раждане

Надбавката за планински и необлагодетелствани райони

Червени заеми

Защитени деца на загинали при природни бедствия

Програмата “Мост”.

Компенсация на предприятието

Програма за публични дарения за уязвими кредитополучатели

Програма за лична помощ

Тази мярка позволява на бенефициентите да имат по-бърз достъп до средствата, от които се нуждаят, като по този начин осигурява по-ефективна подкрепа в моменти на нужда.