Амбициозни планове за обществено здравеопазване обявени от министър председателя Мицотакис: 10 800 наемания и значителни подобрения

Добавяне на 800 нови линейки към съществуващия парк от линейки.

Създаване на единен координационен център във всяка област на страната, за осигуряване на по-ефективно управление на извънредни ситуации.

Внедряване на „Контролна кула“, за да се гарантира, че службата за линейка (EKAB) може да достигне градовете само за 10 минути в случай на спешност.

Развитие на 6 бази за медицински хеликоптери за осигуряване на бърз транспорт от отдалечени райони.

Модернизиране на спешните отделения на 96 болници и 156 здравни центъра, за да се осигури по-добро и по-ефективно лечение.

Наемане на 10 000 нови здравни работници, за да отговори на повишеното търсене на здравни услуги.

Разширяване на безплатните профилактични прегледи за насърчаване на общественото здраве и превенция на заболяванията.

Изграждане на 4 нови болници за осигуряване на повишен капацитет за лечение и медицински грижи.

С тези мерки се цели значително подобряване на здравната система в страната и осигуряване на достъп до качествени медицински услуги за гражданите.

Share the news with your friends