Нощна тарифа за електроенергия: От 1 ноември през зимните часове

Как е структуриран нощният график от 1 ноември 2022 г. до 30 април 2023 г.

От 1 ноември, както всяка година, ще се прилага зимно време за намалената тарифа за електроенергия за нощувка, припомня ДЕДДИ чрез свое съобщение.

По-конкретно, графикът от 1 ноември 2022 г. до 30 април 2023 г. е както следва:

02:00-08:00 и 15:00-17:00, за клиенти, свързани към континенталната мрежа и нейните взаимосвързани острови.
02:00-08:00 и 15:30-17:30, за клиенти на несвързани острови.
Потребителите, които желаят да получат повече информация по този въпрос, могат да получат информация от своя доставчик.

За клиенти на битова тарифа с такса за време (намалена нощ) с непрекъснато работно време се прилага съществуващото работно време от 23:00 до 07:00.

Отбелязва се, че непрекъснатите часове (23:00 – 07:00 през цялата година) вече не се прилагат за нови клиенти и все още се прилагат само за съществуващи клиенти.

Потребителите, които имат непрекъсната програма, могат да я променят и да получат сегментираната програма, ако желаят, но не могат да се върнат към непрекъснатата програма.