Открита е електронната платформа за за помощи за отопление

Електронната платформа за кандидатстване за помощи за отопление отвори врати на 8 ноември 2023 г.

Бенефициентите имат срок до 8 декември, за да подадат своите заявления. До 22 декември ще бъде изплатена първата част от паричните помощи, които тази година варират между 100 и 1000 евро.

Тези, които са били ползватели на парични помощи и през зимния сезон 2022-2023 г., получават като аванс за отопление общия размер на паричните помощи, които са им изплатени през миналия сезон.

За тези, които миналата година са получили двойна помощ за отопление, тъй като са загърбили природния газ или са били нови бенефициенти, авансът е на половината от общата изплатена помощ.