Стерилизирането на домашни любимци или изпращането на ДНК проба в лаборатория става задължително в Гърция

В Гърция предстои задължението собствениците на домашни любимци да стерилизират домашния си любимец или да изпратят ДНК проба в специална лаборатория, тъй като две години след приемането на съответния закон вече се извършват необходимите процедури.

Сегашното законодателство изисква собственикът на куче или котка да стерилизира животното или да изпрати неговия генетичен материал в една от двете лаборатории за съхранение и анализ на генетичен материал за домашни любимци във Фондацията за биологични изследвания на Медицинска академия в Атина. (EFAGYZS) и (IIBEAA).

Посоченото решение беше „замразено“ от 2021 г., когато беше приет законът за хуманно отношение към животните компаньони.

Към момента и двете лаборатории са готови и след приключване на техническите въпроси се очаква официалното им откриване през ноември.

Лабораторията ще съдържа онлайн база данни за регистрация на кучета и котки и техните собственици, регистър на приютите за домашни любимци, регистър на благотворителни асоциации и организации, регистър за наблюдение на животни компаньони и подсистема за управление на проекти. Същевременно стартираха и онлайн обученията на общините в страната за управление на бездомните животни.

Задължението на собственика да стерилизира домашния любимец или да изпрати проба от генетичния му материал започва един месец след започване на работа на лабораториите.

Стерилизацията трябва да се извърши в рамките на шест месеца след закупуването на животното, ако възрастта на животното е над една година. При закупуване на животно под една година, то се стерилизира в първите шест месеца след края на първата година. Периодът може да варира в зависимост от породата на животното и други особености, след обстойна консултация с ветеринарен лекар.

Тези, които не искат да стерилизират домашните си любимци, трябва да изпратят проба от генетичния материал на животното в лабораторията. Вземането и подаването на проби се извършва изключително от лицензиран ветеринарен лекар, който е член на Ветеринарната асоциация.

Процедурата изисква еднократно електронно плащане от 150 евро за всяко животно през платформата www.gsis.gr, като на ветеринарния лекар се предоставя разпечатана електронна разписка за плащане. Необходимо е също така да заплатите до 10 евро за разходите за получаване и изпращане на материала.

Собствениците, които не спазват едно от двете задължения (стерилизация или изпращане на генетичен материал), подлежат на глоба от 1000 евро, която ще бъде наложена отново след три месеца, ако задължението все още не е изпълнено.

Лабораторията на Академията на Атина ще съхранява генетичния материал на стерилизираните животни в база данни в продължение на 12 години, така че в случай на изоставени или насилствено мъртви животни, техните настойници да могат да бъдат идентифицирани и глобени или, ако е необходимо, арестувани от компетентни органи.