OPEKA: Платформата за детски помощи затваря – Кога се дължат плащанията?

ОПЕКА уведомява, че на 10.11.2023 г. в 18:00 ч. платформата А21 – Детски надбавки временно ще бъде затворена за граждани, за да се извърши процеса по изчисляване на изплащането на петата вноска от помощта на последния работен ден. от ноември.

За да бъде отпусната помощта, заявлението трябва да бъде подадено и окончателно одобрено. Заявление, което е временно съхранено, се счита за неподадено и няма да бъде разгледано.

Парите от безвъзмездната помощ ще се появят в сметките на бенефициентите в сряда, 29 ноември.

За повече информация относно детските надбавки, категориите, към които принадлежат гражданите според техните доходи и всеки друг свързан въпрос, можете да се консултирате с уебсайта на OPECA на следната връзка: https://opeka.gr/oikogenies/epidoma-paidiou /