Заглавие Тормозът засяга всяко трето дете в Гърция и жертвите са предимно момичета и бедни деца Заключения от проучването за усмивката на детето

Ново проучване, проведено от организацията “Усмивката на детето” през тази учебна година показа, че проблемът с тормоза в училище е много разпространен в Гърция и засяга всяко трето дете. Данните от това проучване разкриха сериозни опасения относно явлението тормоз в училище.

През тази седмица излязоха наяве два случая на тормоз, най-шокиращият от които беше сбиване между ученици в училище в Евосмос.

Според резултатите от изследването приблизително всяко трето дете в Гърция (32,4%) се сблъсква с тормоз в училище, като „жертвите“ са предимно момичета или деца от бедни семейства.

Проучването е проведено върху извадка от 2293 деца от всички училищни нива за учебната 2022-2023 г. като част от кампанията за осведомяване на гръцките училища, озаглавена „Говори сега“.

Резултатите от проучването показват, че:

Приблизително едно от две деца (48,8%) в района на Пелопонес е жертва на тормоз в училище.
В региона на Източна Македония и Тракия приблизително едно от две деца (42,1%) е обект на тормоз в училищната среда.
Едно от всеки шест деца в цялата страна, във всички географски региони и училищни нива смята, че училището им не ги учи да не тормозят съучениците си.
Проучването разкри още, че 100% от децата, които биха искали да потърсят помощ, предпочитат да се свържат с националната телефонна линия SOS 1056 на организацията за подкрепа.

Освен това тормозът в училищата има расов аспект и засяга предимно момичета и деца от беден произход. Децата в риск, като тези от семейства на имигранти от други страни, момичетата, децата, живеещи в лоши материални условия и децата от домакинства с един родител са най-уязвими.

Трябва да се отбележи, че през 2022 г. организацията управлява едно обаждане на ден до Националната SOS линия 1056 за психологическа подкрепа в случаи на насилие и тормоз в училище, като в същото време провежда две превантивни интервенции на ден в училищата. Броят на интервенциите за превенция на насилието и агресията в училищата се е увеличил със 174% през тази година, достигайки до 22 340 ученици, 3467 учители и 1848 родители.