Гърция: Дигитална платформа за субсидии за наем стартира след природно бедствие

Министерството на цифровото управление в контекста на тясно сътрудничество с Министерството на климатичните кризи и гражданската защита, както и с министерствата на националната икономика и на финансите и на вътрешните работи, откри цифрова платформа за субсидиране на наема на жилищни апартаменти за засегнатите от природни бедствия.

По-специално, гражданите, засегнати от природни бедствия през месеците юли-септември 2023 г., имат възможност да подадат цифрово заявление за временна жилищна субсидия за покриване на разходите за временно жилище.

В частност:

• Субсидията за жертвите на пожарите през юли и август 2023 г. се прилага за случаи, когато основното им жилище е временно класифицирано като негодно или опасно за използване или е изложено на риск от срутване, или е напълно разрушено или построено с по-лоши материали. В такъв случай ще се дава две години помощ на собственика и шест месеца помощ на наемателите.

• За засегнатите от наводненията през септември 2023 г. програмата за субсидиране се прилага за случаи, когато основното им жилище е обявено за временно негодно или опасно за използване, частично или напълно разрушено или построено с по-лоши материали. В този случай се предоставя и финансова помощ за две години за собственици и шест месеца за наематели.

Кандидатите могат да кандидатстват чрез електронната платформа на gov.gr или директно на arogi.services.gov.gr.

Заявлението се изпраща по лесен и удобен начин. По-конкретно, за процеса на субсидиране на временно жилище, гражданите влизат с лични пароли в TAXIsnet.

Те записват или потвърждават изискваните от закона данни върху заявлението и го подават. Подаденото заявление се изпраща по електронен път до Главна дирекция „Възстановяване след природни бедствия“ към Министерството на климатичните кризи и гражданската защита, където след съответната проверка процесът завършва с потвърждаване на решението за получаване на временна субсидия за жилище.

Заявленията се съхраняват в личната пощенска кутия на гражданите на my.gov.gr и съдържат характеристиките на операцията gov.gr, т.е. уникален кодов номер в буквено-цифров и QR формат, както и електронен подпис на цифровото министерство.

Share the news with your friends