Programul Tabăra DYPA: Prelungirea cererilor până duminică, 28 mai

Duminică, 28 mai 2023, ora 23.59, este termenul limită pentru depunerea cererilor electronice de către beneficiari și furnizori pentru participarea acestora la „Programul de cazare pentru copii 2023 în tabere de copii” al Serviciului Public de Ocupare (DYPA).

Cererile se depun exclusiv online, prin gov.gr, cu coduri TAXISnet, la adresa online: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskeoseis/programmata-kataskenoseon-oaed.
Concret, traseul este: Acasa – Munca si asigurari – Tabere – Serviciul Public de Ocupare Programe de tabara DYPA.

Platforma se deschide în funcție de ultima cifră a TIN-ului beneficiarilor interesați până la data de 28.05.2023 la ora 23:59, astfel:

Ultima cifră a numărului de TVA: 1,2 – Data cererii: 22/5/2023

Ultima cifră a numărului de TVA: 3,4 – Data cererii: 23/5/2023

Ultima cifră a numărului de TVA: 5,6 – Data cererii: 24/5/2023

Ultima cifră a numărului de TVA: 7,8 – Data cererii: 25/5/2023

Ultima cifră a numărului de TVA: 9.0 – Data cererii: 26/5/2023

Toate cifrele – Data aplicării: 27.05.2023

Toate cifrele – Data aplicării: 28.5.2023

Programul vizează 70.000 de cecuri pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani și va fi implementat în perioada 15 iunie 2023 – 10 septembrie 2023 pentru copiii cu dezvoltare tipică și până pe 20 septembrie 2023 pentru copiii cu handicap de 50% sau mai mult.

Bugetul total se ridică la 35 de milioane de euro.

Durata maximă de ședere este de 15 zile consecutive, inclusiv zilele de sosire și de plecare, în timp ce în taberele care funcționează în municipiile Istiaia-Edipsos și Mantoudi-Limni-Ag afectate de incendiu. Anna, șederea poate dura până la 30 de zile consecutive.

Pentru prima dată, în programul din acest an, categoriile de beneficiari sunt extinse, în timp ce grupurile vulnerabile sunt întărite, întrucât se acordă punctaj pentru Persoanele cu Dizabilități și părinții singuri.

Beneficiarii sunt parintii sau tutorele (tutorele, tutorele, etc.) ai copiilor beneficiari, care sunt:

  • salariatii cu raport de munca dependent de drept privat la expirarea termenului limita de depunere a cererilor sau

  • asigurați în e-EFKA din categoria lor profesională cu contribuții în favoarea filialei de șomaj a DYPA în orice moment între 01/01/2022 și cu o zi înainte de termenul limită de aplicare sau

  • someri cu o perioada continua de somaj de cel putin trei luni, la data limita de depunere a cererilor.

Veniturile beneficiarilor din toate categoriile nu trebuie să depășească 30.000 de euro, cu excepția șomerilor de lungă durată, care, dacă sunt căsătoriți, trebuie să aibă un venit de până la 24.000 de euro, majorat cu 3.000 de euro pe copil, sau, în cazul părinților singuri, până la la 27.000 de euro, majorat cu 3.000 de euro per copil.

După cum se menționează într-un anunț relevant, selecția beneficiarilor se face pe baza punctajului unor criterii specifice (cu handicap, părinte singur, număr de copii, venit) într-o manieră obiectivă și transparentă, prin Sistemul Informațional Integrat (ISIS) al DYPA.

Se menționează că angajații și șomerii care sunt subvenționați pentru participarea copiilor lor la un program de tabără al oricărei alte organizații pentru anul 2023 nu pot participa la program.

Beneficiarii sunt subvenționați pentru cazarea copiilor beneficiari într-o tabără de copii a registrului furnizorilor DYPA prin emiterea unui cec pentru cazare în tabere de copii, care ia forma unui număr de cod electronic unic.

Documentele justificative aferente condițiilor de participare sau punctajului beneficiarilor se solicită din oficiu.

În acele cazuri în care sunt necesare documente justificative, din cauza imposibilității de a căuta din oficiu, acestea se anexează cererilor.

În cereri, beneficiarii își declară toți copiii minori și nu numai cei pentru care solicită un cec pentru a participa la program, în scopul punctării.

Deoarece identificarea copiilor, care sunt declarați în cereri, se va face, printr-o căutare din oficiu, pe baza AMKA a acestora, beneficiarii trebuie să acorde o atenție deosebită completării AMKA corectă în cerere.

De asemenea, trebuie să acorde atenție completării câmpului în care se menționează dorința de a emite un cec, deoarece dacă completează indicația „NU”, în timp ce doresc să rămână în tabără, copilul va fi exclus din program, în timp ce, dacă completează indicația „DA”, în timp ce nu sunt siguri de rezidența lui, ei înșiși vor fi descalificați de a participa la programul de anul viitor.