Grecia Efectele incendiilor vor continua să polueze aerul pentru o lungă perioadă de timp cu emisia de particule toxice

Profesor de Operațiuni Atmosferice la Institutul Federal Elvețian din Lausanne, Athanasios Ninis dezvăluie estimări predictive ale efectelor incendiilor asupra calității aerului.

Domnul Ninis, care este și directorul Centrului de Studii pentru Calitatea Aerului și Schimbările Climatice al Institutului, subliniază că aceste impacturi negative vor fi sustenabile pe termen lung.

Și că emisiile nocive care sunt evidente atunci când se aprind incendiile forestiere vor rămâne în atmosferă pentru o perioadă lungă de timp după izbucnirea incendiului. Cu alte cuvinte, aceste substanțe toxice continuă să se acumuleze și să deterioreze calitatea aerului pe care îl respirăm.

În ceea ce privește situația concretă din regiunea Attica, expertul elvețian subliniază că aceasta este expusă unor mari riscuri ca urmare a incendiilor forestiere frecvente. El explică că aceste incendii provoacă emisia de particule toxice care poluează aerul, iar ceea ce complică lucrurile este continuitatea acestor particule chiar și după ce incendiile au fost stinse.

În evaluarea situației generale, domnul Ninis a spus că schimbările climatice nu sunt doar catalizatori ai fenomenelor naturale, dar cresc și intensitatea acestora și complexitatea gestionării lor.

Schimbările climatice trebuie abordate, de asemenea, prin implementarea unor strategii durabile pentru a reduce frecvența incendiilor forestiere și pentru a atenua impactul lor devastator asupra calității aerului și, prin urmare, asupra sănătății umane și asupra mediului.